SİLAH RUHSAT İŞLEMLERİ

 
 
Kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler sonucu; 6136 sayılı Kanun kapsamında bulunan tabanca ve yivli av tüfeklerine ait ruhsatlar 01 Mart 2000 tarihinde, 2521 sayılı Kanun kapsamında bulanan yivsiz av tüfeği ruhsatnameleri 07 Aralık 2001 tarihinden itibaren sorumluluk sahası esasına göre Tokat İl Jandarma Komutanlığı bağlı birimlerince verilmektedir.
 
 

Silah Ruhsatı İçin Gerekli Genel Belgeler

 • Silah taşıma veya bulundurma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (Nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak,
  diğer belgelerle birlikte karşılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir.
  (Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunamayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir.),
 • Son bir yıl içerisinde çekilmiş 7 adet fotoğraf,
 • Silah ruhsat istek formu,
 • Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi,
 • Silah ruhsat alması sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
 • Harç Makbuzu,
 • Vergi Dairesinden adına 22/A Kapsamında Vadesi Geçmiş Borcu olmadığını gösterir belge,
 • Yarım kapak dosya.

İş yerinde bulundurma talep edenlerden yukarıda belirtilen belgelere ilaveten iş yeri ruhsatı ile ortaklık veya şirket söz konusu ise
yetkili kurul kararı veya muvafakat eklenecektir.

Kamu görevlilerinden çalıştıkları kurumların mevzuatına göre yetkili birim amiri tarafından imzalanmış mühürlü tarih ve sayılı
görev belgesi eklenecektir.

Emekli kamu görevlilerinden emekli kimlik kartı fotokopisi ve haklarında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle
tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına dair kurum yazısı eklenecektir.

Yivli av tüfeği taşıma ruhsatlarına avcılık belgesi eklenecektir.

!!! SİLAH RUHSAT İŞLEMLERİ BELGELERİ İÇİN BURAYI ZİYARET EDİNİZ.