GÖREVİ
 

Mülki, adli, askeri ve diğer görevleri ifade etmek suretiyle emniyet ve asayişi sağlamaktır.

Adli Görev: İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek.Örneğin;

  • Sanıkların duruşmaya götürülmesi.
  • Soruşturma.
  • Tutuklama kararı ve yakalama emri v.b.
 
 

Mülki Görev: Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak, kollamak ve kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korumasını yapmak. Örneğin;

  • Motorlu ve Yaya devriyelerle önleyici kolluk hizmetleri yürütmek,
  • Devriye sistemini esas alarak, sorumluluk bölgesinde suç işlenmesini önlemek ve toplumun huzur ve refah içerisinde yaşamasını sağlamaktır.
 
 
 
 
 

Diğer Görevleri : Yukarıda belirtilen görevler dışında kalan kanunların kendisine verdiği diğer görevlerin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen diğer görevleri yapmaktır.Örneğin;

  • Çevre ve Doğal hayatı korumak,
  • Özel koruma ve kollama görevleri.
 
 
 
.