İlimiz Valisi, Vali Yardımcıları, Özel Kalem Müdürü veya Özel Kalem Görevlisi olduğunu belirten şahısların firmaları ve işadamlarımızı aradıkları, nakdi yardım talebinde bulundukları öğrenilmiştir.
Valiliğimizin herhangi bir kişi ya da kuruluştan nakdi yardım talep etmesinin söz konusu olmadığı, işadamlarımızın ve vatandaşlarımızın dolandırıcılık faaliyetlerine itibar etmemeleri,
Bu tür olaylarla karşılaşıldığında; Valiliğimizin (0356) 214 10 01/02/03 nolu telefonlarına, kolluk kuvvetlerine (155, 156) veya savcılıklara haber verilmesi hususları;
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.